Kiedy Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

 

 

Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pomimo iż opłacamy swoje AC czy OC i tak może dojść do sytuacji gdy w przypadku szkody, Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi nam wypłaty odszkodowania. Warto wiedzieć w jakich okolicznościach może dojść do podjęcia takich decyzji i mieć świadomość jak zapobiec takim przykrym w skutkach sytuacjom.

Warto na początku wyjaśnić, że Firma Ubezpieczeniowa ma dwie opcje: nie przyjąć odpowiedzialności za szkodę, czyli w praktyce odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć odpowiedzialność, czyli zakwestionować część kosztów, które pierwotnie miało pokryć Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Konkretne sytuacje gdy Towarzystwa mogą kwestionować podstawę do wypłaty odszkodowania:

1. Samochód, który brał udział w zdarzeniu nie miał ważnych badań technicznych, kierowca nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania tym konkretnym pojazdem lub kierował nim w stanie po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających.

2. Szkoda powstała poza miejscem lub terenem objętym ubezpieczeniem. Przy zakupie jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny na jakim będzie ona obowiązywać. Jest to okoliczność niezwykle ważna w kontekście ubezpieczeń OC w życiu prywatnym czy turystycznych.

3. Niedotrzymanie terminu opłacenia składki. Firmy Ubezpieczeniowe bardzo dużą uwagę przykładają do weryfikowania czy nasze zobowiązania są uiszczane w terminach zgodnych z harmonogramem spłat. Gdy spóźnimy się z opłaceniem składki za naszą polisę możemy spodziewać się karencji w czasie obowiązywania ochrony. Jeśli w tym okresie dojdzie do jakiejkolwiek szkody będzie to mocny argument dla Towarzystwa by odmówić nam wypłaty odszkodowania.  

4. Niedostateczne zabezpieczenie obiektu podlegającego ochronie. Do kanonu klasyki weszła już okoliczność gdy Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty środków z odszkodowania AC  gdy nasz niezamknięty lub niezabezpieczony samochód został skradziony. Również w sytuacji gdy nasze mieszkanie lub dom zostaną obrabowane a na jaw wyjdzie że nie zamykamy drzwi na klucz lub zostawiamy uchylone okna balkonowe jest to konkretna podstawa do odmowy wypłaty.

5. Warto dodać, że samodzielne spowodowanie szkód oczywiście również jest bardzo poważną okolicznością do odmowy odszkodowania.

Jak się zachować i co zrobić  gdy  znajdziemy się w powyżej wymienionych sytuacjach?

Bardzo ciężko w tak specyficznych okolicznościach udzielać uniwersalnych wskazówek. Najlepiej zasięgnąć wtedy porady eksperta i spróbować pokryć chociaż część szkód z polisy ubezpieczeniowej, chociaż często jest to niemożliwe. Jak zawsze zachęcamy do kontaktu ze specjalistami ACERO, którzy na co dzień dbają o to by nasi Klienci otrzymywali należne im odszkodowania.  W takich sytuacjach dokładnie analizujemy każdy przypadek i podejmujemy odpowiednie kroki by skuteczne Państwu pomóc.  

Chcesz porozmawiać z naszymi specjalistami? Wypełnij nasz krótki formularz kontaktowy: https://acero.pl/formularz/ i odwiedź nasze profile społecznościowe na Facebooku i Instagramie.

Link do strony na Facebooku: https://www.facebook.com/Acero.Odszkodowania

Link do profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/acero_odszkodowania/